Fotbalový kemp v Kolíně v roce 2012 je u konce

Ve dnech 13.-17. srpna 2012 občanské sdružení Grandsport Fotbal zavítalo již po druhé do města Kolín. Tohoto kempu se zúčastnilo 21 dětí z různých fotbalových klubů na Kolínsku, převážně však z FK Kolín.

Nejenom o fotbalovou náplň se starali čtyři mládežničtí trenéři z Dukly, Tempa a PFA. Kluci byli rozděleni do třech skupinek, dle jejich schopností a dovedností a také jejich věku. Během týdne jsme pilovali různé techniky obejítí protihráče, koordinaci pohybu, techniku přihrávky, střeli a zpracování míče a další důležité návyky pro dobrého fotbalistu.

Každý den jsme absolvovali dva tréninky na přírodní trávě. V místní fotbalové restauraci jsme poobědvali a před odchodem domů i posvačili. V pauzách mezi tréninky jsme odpočívali a hráli různé pohybové a vědomostní hry.

Ve čtvrtek se kluci navzájem porovnali v osmi rychlostních a technických disciplínách. Nový mezník v technické disciplíně v panenkách stanovil Filip Čáp výkonem 1502 po sobě jdoucích panenek.

V pátek proběhl před zraky mnohých rodičů fotbalový miniturnaj, který jsme si všichni užili. Kluci si kromě kempáckých triček, různých odměn a certifikátu fotbalisty odnesli mnoho fotbalových i mimofotbalových zážitků a také si našli nové kamarády.

Po rozloučení trenérů s dětmi proběhly také rozhovory trenérů a rodičů o silných a slabých stránkách jejich ratolestí.

Tento kemp byl v tomto roce poslední, který o.s. Grandsport Fotbal připravil a již se všichni trenéři těší na příští ročník.