Fotbalový kemp v Kolíně 2012

Program fotbalového kempu:

  • denně 2x tréninková jednotka
  • denně zábavné mimofotbalové aktivity
  • trénování s tréninkovou pomůckou TEAM-MATE

Cena zahrnuje:

  • Oběd, svačinu, pitný režim
  • Tréninkové plochy a pomůcky, dres kempů, licencované trenéry
  • Informace pro rodiče o silných a slabých stránkách hráče – hráčská anamnéza

Podmínky přijetí:

1. Zaslání závazné přihlášky na e-mail: janecek@grandsport.cz, přihláška na letní fotbalový kemp 2012

2. Uhrazení celkové částky na účet uvedený v potvrzené přihlášce nejpozději 14 dní před daným kempem.

3. Vyplněné a odevzdané  potvrzení o zdravotní způsobilosti na začátku fotbalového kempu společně s kopií zdravotní pojišťovny.

Aktuální obsazení letních fotbalových kempů najdete v zálože obsazení kempů 2012.