Fotbalový kemp v Borotíně 2013

Průběh fotbalového kempu:

 • Kempy budou zaměřeny na rozvoj: individuálních herních činností, dynamiky, koordinaci pohybů, techniky kopu.
 • Fotbalový kemp bude probíhat od pondělí do pátku. Maximální kapacita fotbalového kempu je 32 dětí.
 • Příjezd dětí v pondělí 8.7.2012 mezi 8:30 – 9:00, kde si fotbalisty přebírají trenéři a jdou s nimi do šaten. Odjezd dětí domů je v pátek 12.7.2013  mezi 15:30 – 16:00 hodinou.
 • Fotbalový kemp je určen pro děti narozené: 1.1.1999 – 31.12.2006
 • Účastníci kempu budou rozděleni první den do malých skupin, dle věku a jejich výkonnosti. V těchto skupinkách budou probíhat celý týden různé soutěže.

Místo kempů:

 • Borotín u Tábora, Borotín 146

Cena týdenního cyklu:

 • 4100 Kč

Cena zahrnuje:

 • Ubytování u hřiště
 • Snídaně, obědy, večeře, svačiny, ovoce, pitný režim na kempu
 • Tréninkové plochy a pomůcky, licencované trenéry
 • Informace pro rodiče o silných a slabých stránkách hráče – hráčská anamnéza

Účastník obdrží:

 • Oficiální tričko kempů
 • Certifikát účastníka kempů

Trenéři:

 • Lukáš Mráz, Jiří Janeček, Pavel Foltýn, Pavel Javorský, Michal Novák, Jan Kočí
 • Tomáš Belada – speciální atletický trenér
 • Na cyklu jsou vždy přítomni vždy minimálně tři kvalifikovaní trenéři.

Podmínky přijetí:

1.Vyplnění závazné online přihlášky viz. níže nebo přihlášky ve Wordu ZDE ke stažení

2. Uhrazení celkové částky na účet uvedený v potvrzené přihlášce nejpozději 30 dní před kempem.

3. Vyplněné a odevzdané  potvrzení o zdravotní způsobilosti na začátku fotbalového kempu společně s kopií zdravotní pojišťovny.

.

Online přihláška na letní fotbalový kemp v Borotíně:

Termín kempu (povinne)

Jméno zákonného zástupce (povinné)

Jméno účastníka (povinné)

Datum narození (povinné)

Váš email (povinné)

Adresa trvalého bydliště (povinné)

Telefon

Zdravotní problémy účastníka

Vaše zpráva